Trang chủ   Giới thiệu   Dịch vụ   Đối tác   Liên hệ
 
 
GIẢI PHÁP

SMS GATEWAY
SMS Gateway là cổng kết nối tới các nhà khai thác mạng di động, cho phép các đối tác tổ chức những chương trình sử dụng tin nhắn SMS, MMS làm phương tiện tương tác với khách hàng của mình.
THÔNG TIN TỰ ĐỘNG (IVR)
Chăm sóc khách hàng tự động qua hệ thống điện thoại là một phần rất quan trọng đối với bất kì một tổ chức nào khi tương tác với khách hàng.
CALL CENTER
Với mỗi một Doanh nghiệp, nhu cầu thông tin giữa các đối tượng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp luôn chiếm một ảnh hưởng quan trọng. Các đối tượng thông tin có thể là nội bộ Doanh nghiệp, giữa Trung tâm và các Đại lý, giữa Doanh nghiệp với Khách hàng…Trong đó, các trao đổi thông tin dưới hình thức cuộc gọi vẫn đang chiếm một tỷ trọng lớn. Đối với doanh nghiệp là một Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Call Center là một bộ phận rất quan trọng.
Quý khách hàng có thể tới số: (04) 3768 8946 để được tư vấn trực tiếp